herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Listopadowa sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

29 listopada odbyła się przedostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

Głównym tematem obrad była „Kultura i jej promocja na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. Informacja na temat realizacji zadań związanych z promocją powiatu w roku 2022 oraz działania promocyjne przewidziane w roku 2023”.
Radni zapoznali się z informacją i prezentacją przygotowaną przez Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Po dyskusji i wystąpieniach radnych przystąpiono do części uchwałodawczej. Rada Powiatu Dzierżoniowskiego przyjęła projekty uchwał w sprawach:
– określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022,
– zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok,
– wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego,
– skargi na działania Prezesa Zarządu, Dyrektora NZOZ SP w Dzierżoniowie Sp. z o. o.,
– delegowania radnych Rady Powiatu Dzierżoniowskiego do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
– przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2023 rok,
– powołania komisji doraźnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego”,
– wyboru przewodniczącego komisji doraźnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego”.
Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności zarządu w okresie od ostatniej sesji, zakończyło obrady.