herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Listopadowa Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego online

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

24 listopada odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Jej głównym tematem była promocja, kultura, sport i turystyka w Powiecie Dzierżoniowskim. Obrady ze względu na panującą w kraju epidemię koronawirusa, odbyły się w formie zdalnej.

Zdjęcie sali sesyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Na zbliżeniu widać dwie osoby siedzące za stołem prezydialnym. Widzimy przewodniczącego Rady Powiatu oraz pracownika Starostwa. W tle widać flagę i godło RP.

Podczas sesji radni podjęli dyskusję dotyczącą działalności i zadań realizowanych przez Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Na zadawane pytania odpowiadali Starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowski, Wicestarosta Andrzej Bolisęga, kierownik Biura Anna Ogrodowicz oraz radni.

Po omówieniu głównego punktu obrad, radni podjęli uchwałę dotyczącą powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, a także uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku i przyjęli uchwałą „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Dzierżoniowskim na lata 2021-2025”.

Ponadto radni zajęli się również uchwałami dotyczącymi zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok oraz uchwałą w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na rok 2021.

Podczas obrad zostało również przedstawione Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli zleconych przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w miesiącach: wrzesień i październik 2020 r.

Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji, a także dyskusja na temat sytuacji Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie związanej z epidemią COVID-19, oraz informacje i oświadczenia radnych zakończyły listopadowe obrady.