herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Listopadowa sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza mieszkańców na dwunastą sesję Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

Obrady odbędą się 26 listopada o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie gratulacji dla sportowców za wybitne osiągnięcia.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
5. Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego:
a) wystąpienie Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie- Pani Ewy Hubisz,
b) dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
6. Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Dzierżoniowskim. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie w celu zmniejszenia bezrobocia:
a) wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie- Pani Moniki Zawilak,
b) dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego” (projekt nr 108).
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego” (projekt nr 106).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji doraźnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego” (projekt nr 107).
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (projekt nr 111).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok (projekt nr 112).
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Rady Powiatu  Dzierżoniowskiego (projekt nr 113).
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Dolnośląskiemu skargi na uchwalę Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Nr XI/99/19 z dnia 29 października 2019r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zarzutów odnoszących się do decyzji Starosty Dzierżoniowskiego nr 336/2011 z dnia 16 maja 2011 roku zezwalającej Gminie Miejskiej Bielawa na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 3017D z drogą wojewódzką nr 384 oraz Podstrefą WSSE „INVESTPARK” w Bielawie wraz z odwodnieniem (kanalizacja deszczowa) i oświetleniem (projekt nr 114).
14. Przyjęcie harmonogramu pracy Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2020 rok.
15. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
16. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
17. Zamknięcie sesji.