herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Majowa sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

28 maja odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Głównym tematem obrad była turystyka i promocja powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich, do którego należy powiat dzierżoniowski.

Przed dyskusją, radni wysłuchali wystąpienia kierownika Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego Anny Ogrodowicz.

Kierownik utworzonego w tym roku biura promocji przedstawiła radnym cele, jakie powiat planuje zrealizować w ramach promocji powiatu oraz rozwoju turystyki. Naszym priorytetem jest prowadzenie działań, które w kompletny sposób będą ukazywać piękno i wyjątkowość naszego regionu. W tym celu będziemy jak najszerzej współpracować z poszczególnymi gminami, podejmiemy niestandardowe działania w mediach społecznościowych oraz wprowadzimy nową jakość w komunikacji z mieszkańcami – powiedziała kierownik Anna Ogrodowicz.

Powiat będzie się promował również poprzez ciekawe projekty i działania. Niektóre z nich już teraz są realizowane, jak choćby Niezwykłe Smaki Powiatu Dzierżoniowskiego (turystyka kulinarna), Turystyczna Wielka Piątka Powiatu Dzierżoniowskiego (promocja największych atrakcji) czy regionalny projekt o nazwie Unikalne Piękno Gór Sowich.

Na temat rozwoju turystyki w regionie wypowiedziała się również podczas sesji prezes Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich Dorota Konieczna-Enözel.
Prezes omówiła działania, jakie Stowarzyszenie zrealizowało na rzecz wzrostu ruchu turystycznego i ogólnopolskiej promocji Gór Sowich. Podkreśliła również znaczenie współpracy Stowarzyszenia z powiatem dzierżoniowskim, poszczególnymi gminami oraz przedsiębiorcami z branży turystycznej.

W części uchwałodawczej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego”. Tytuł, który będzie nadawała Rada Powiatu, będzie przyznawany zarówno osobom, jak i różnym podmiotom, które w widoczny sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji Powiatu Dzierżoniowskiego. Nasz powiat jest bowiem miejscem, gdzie swoją działalność w sferze społecznej, gospodarczej, kulturalnej i sportowej, zaczynało wiele znanych i zasłużonych dziś osób, które przyczyniają się do promocji naszego regionu. Ustanowienie Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego”, jest więc bardzo dobrym sposobem na uhonorowaniem tych osób i podmiotów.

Rada Powiatu podjęła także uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Uchwała umożliwia zasady wnoszenia pod obrady Rady Powiatu uchwał, których projektodawcami jest grupa mieszkańców naszego terenu. Uchwała stanowi spełnienie zapisów ustawy o samorządzie powiatowym.

Oprócz tego radni pozytywnie rozpatrzyli wniosek mieszkańców ul. Szewskiej w Bielawie oraz wsi Ostroszowice i Józefówek, w sprawie wybudowania zatok przystankowych przy drodze Ostroszowice – Bielawa.