herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Majowa sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

26 maja odbyła się Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, która po raz kolejny ze względu na zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa, odbyła się w formie zdalnej.

Głównym tematem obrad było omówienie stanu dróg powiatowych i bezpieczeństwa na drogach. Informację w tej sprawie przedłożył Zarząd Dróg Powiatowych (ZDP), który z ramienia samorządu odpowiada za wspomniane kwestie.

Pod jego zarządem znajduje się ponad 198 kilometrów dróg powiatowych, 47 obiektów mostowych i 280 przepustów. Dodatkowo ZDP, na mocy podpisanego porozumienia, utrzymuje drogi wojewódzkie znajdujące się na naszym terenie.

Warto zauważyć, że dzięki zdecydowanemu zwiększeniu wysokości funduszy (w tym ze środków zewnętrznych), przeznaczanych na inwestycje i remonty, stan dróg powiatowych uległ zdecydowanej poprawie. Na przestrzeni minionych 7 lat ilość dróg niewymagających żadnych działań lub tylko bieżących napraw czy remontów, wzrosła z 44% do niemal 85%. Natomiast ilość dróg znajdujących się w najgorszym stanie zmalała z 19% do 5,4%. Wyraźnie zmniejszyła się także ilość dróg wymagających pilnych napraw z 37% (2012 rok) do 10,1% (koniec 2019 roku).
Wszystko dzięki przeznaczeniu w latach 2012-2019 ponad 52 milionów złotych na inwestycje w drogi powiatowe.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można w sprawozdaniu Zarządu Dróg Powiatowych.

W części uchwałodawczej radni przyjęli uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania gminie Pieszyce nieruchomości wchodzących w skład Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach. Darowizna ma związek z decyzją samorządu powiatu o rozwiązaniu wspomnianej placówki z dniem 31 sierpnia 2020 roku. Na mocy przyjętej uchwały nieruchomości zostaną przekazane gminie Pieszyce wyłącznie na cele oświatowe. Dzięki temu z budynków będą od września korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieszycach.

Kolejna sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego odbędzie się 30 czerwca.