herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Majowa sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

28 maja odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

zdjęcie z sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Na początku sesji Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch złożył życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz Dnia Pracownika Samorządowego wszystkim pracownikom samorządowym z terenu powiatu dzierżoniowskiego, podziękował za ich zaangażowanie i pracę na rzecz powiatu. Następnie radni podczas obrad rozpatrzyli pozytywnie kilkanaście projektów uchwał, które głównie dotyczyły bieżącego funkcjonowania samorządu.

Podczas obrad zostali wybrani przedstawiciele Rady Powiatu Dzierżoniowskiego do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Jednogłośnie wybrano radnych: Krzysztofa Nawrota oraz Dariusza Gortycha. Następnie radni wyłonili przedstawicieli Powiatu Dzierżoniowskiego w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich. Przedstawicielami zostali radni: Damian Szachniewicz i Jarosław Florczak.

Pod koniec sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji oraz informacje bieżące i oświadczenia Radnych. W tym punkcie radni mieli wiele pytań dotyczących funkcjonowania i finansowania Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o. W związku z tym, zdalnie połączono się z prezesem zarządu szpitala powiatowego Maciejem Smolarzem. Prezes odpowiedział na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania jednostki, wyjaśniając wszelkie wątpliwości radnych i dostarczając szczegółowych informacji na temat bieżącej sytuacji oraz planów rozwojowych szpitala.

Na zakończenie sesji Rady Powiatu odbył się pokaz mający na celu przedstawienie projektu szkolenia dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym. Pokaz poprowadził Unkas Gałek, Prezes Stowarzyszenia Strzeleckiego Barys z Ząbkowic Śląskich, które opracowało system szkolenia dla dzieci i młodzieży z użyciem broni z systemem laserowym. W ramach pokazu zaprezentowano organizację bezpiecznej strzelnicy w zaciemnionym pomieszczeniu.

zbliżenie na prezesa stowarzyszenia Barys

Unkas Gałek, instruktor strzelectwa sportowego i bojowego, podkreślił, że nowoczesne podejście do treningu z użyciem broni laserowej redukuje koszty tradycyjnego szkolenia strzeleckiego o 95%. Sprzęt został przygotowany przez czeskich specjalistów i pozwala na szkolenie dzieci i młodzieży przy niewielkim nakładzie kosztów, co przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa społeczeństwa.

pokaz broni przez prezesa stowarzyszenia Barys

Podczas pokazu zaprezentowano różne typy broni. Dzięki wymiennym wkładkom, broń na amunicję staje się bezpieczną bronią laserową do treningu w pomieszczeniach. Uczestnicy pokazu mogli zobaczyć strzały do tarczy stałej, tarczy ruchomej oraz do lasera imitującego rzutkę. Strzelectwo sportowe jest podstawowym elementem szkolenia, a praca na laserze eliminuje odrzut i podrzut broni, co często jest stresujące dla początkujących, ułatwiając tym samym proces szkolenia. System ten jest idealny dla amatorów, którzy chcą zapoznać się z bronią w bezpiecznych warunkach. Dodatkowo użycie broni laserowej umożliwia przeprowadzenie treningu w każdym pomieszczeniu, tym samym eliminuje potrzebę organizacji szkolenia na specjalistycznych strzelnicach. Projekt ma na celu przygotowanie do różnych sytuacji kryzysowych i krytycznych, wspierając tym samym bezpieczeństwo narodowe poprzez rozwijanie umiejętności strzeleckich wśród młodzieży.