herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Majowa sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego online

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Podobnie jak dwa poprzednie spotkania radnych podczas obrad Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, tak i to najbliższe, zaplanowane na 26 maja, odbędzie się na odległość.

Najbliższa sesja odbędzie się w formie online ze względu na bezpieczeństwo. Na sali sesyjnej obecni będą wyłącznie starosta dzierżoniowski, wicestarosta, przewodniczący Rady Powiatu oraz przedstawiciele klubów radnych. Pozostali radni jak poprzednio, będą uczestniczyć w obradach zdalnie, przy pomocy tabletów.

Głosowania będą odbywać się za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi e-sesja. W systemie tym można również oglądać transmisję ze zbliżającej się sesji.

Szczegóły dotyczące możliwości śledzenia obrad radnych można znaleźć na stronie internetowej Powiatu Dzierżoniowskiego, w zakładce E-Sesja.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. „Stan dróg powiatowych i bezpieczeństwo na drogach”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Pieszyce nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Dzierżoniowskiego zabudowanych budynkami i innymi budowlami Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach (projekt nr 149).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok (projekt nr 150).
7. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
8. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
9. Zamknięcie sesji.

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, radnym i pracownikom urzędu, wszystkich zainteresowanych zachęcam do oglądania transmisji online z obrad, która dostępna będzie na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Jacek Grzebieluch, przewodniczący Rady Powiatu