herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Mieszkańcy zyskają na partnerstwie powiatu i gmin

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Dostęp do wielu informacji przestrzennych i możliwość załatwiania większej liczby spraw urzędowych przez Internet – to najważniejsze korzyści, jakie osiągną mieszkańcy dzięki wspólnej realizacji projektu przez powiat dzierżoniowski i wszystkie gminy. Projekt o wartości 2,4 mln zł w 85% jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Ruszył projekt „Innowacyjne e- usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego”. Powiat jest jego liderem, a siedem gmin partnerami.

W ramach projektu powstanie System Informacji Przestrzennej całego powiatu. Dzięki niemu mieszkańcy i przedsiębiorcy zyskają bezpośredni dostęp do dużej ilości różnorodnych danych przedstawionych w postaci mapy cyfrowej. O każdej porze będą mogli sprawdzić informacje dotyczące np. ewidencji gruntów i budynków, ładu przestrzennego czy infrastruktury drogowej.

Poza tym klienci Starostwa Powiatowego oraz naszych urzędów miast i gmin będą mogli załatwić wiele spraw bez wychodzenia z domu w dogodnym dla siebie terminie. Co istotne – będą one świadczone w jednym, zintegrowanych systemie za pośrednictwem platformy e-PUAP.

– Do załatwienia spraw przez Internet potrzebny będzie profil zaufany. Aby go uzyskać, trzeba założyć konto na ePUAP, a następnie potwierdzić tożsamość w wybranym rzędzie – mówi Zbigniew Dragan, sekretarz powiatu. – Korzystanie z profilu zaufanego nie wiąże się z żadnymi kosztami, wymaga tylko jednej wizyty w urzędzie, a umożliwia załatwianie wielu spraw administracyjnych drogą elektroniczną.

Projekt zakłada nie tylko wzrost liczby e-usług w każdym z urzędów, ale też ich promocję wśród mieszkańców oraz podniesienie ich jakości poprzez zakup niezbędnego sprzętu i szkolenia pracowników.

Wartość projektu to blisko 2,4 mln zł. Dotacja wyniesie 85%, czyli ponad 2 mln zł. Realizacja zadania potrwa do czerwca 2015 roku.

Partnerstwo samorządów Ziemi Dzierżoniowskiej realizuje obecnie też inny projekt współfinansowany ze środków UE. Dotyczy on opracowania pięciu strategicznych dokumentów, które będą podstawą do ubiegania się o środki finansowe w perspektywie 2014 – 2020.