herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Drogi wyremontowane dzięki środkom zewnętrznym

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Dobiegły końca kolejne dwie inwestycje na drogach powiatowych. Nowe nawierzchnie zyskały drogi Uciechów - Dobrocin i Dobrocin – Roztocznik. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym powiat dzierżoniowski za ich realizację zapłacił jedynie 20 procent wartości.

Remont drogi powiatowej nr 3012D z Uciechowa do Dobrocina wykonano na odcinku 3,1 km. Droga ta została zniszczona podczas objazdu drogi wojewódzkiej Dzierżoniów – Łagiewniki, dlatego na jej naprawę powiat dzierżoniowski pozyskał dotację z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 400 tys. zł. Pełny koszt położenia nowej nakładki wyniósł 524 tys. zł.

Natomiast na przebudowę drogi powiatowej nr 3011D z Dobrocina do Roztocznika na odcinku 1 km udało się pozyskać wsparcie z budżetu państwa w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 406 tys. zł. Odbudowa drogi zniszczonej podczas ubiegłorocznych ulew kosztowała 508 tys. zł. W ramach prac wykonano nową, wzmocnioną nawierzchnię oraz pobocza i malowanie drogi.

– W sumie remont dwóch dróg kosztował ponad 1 mln zł – mówi starosta Janusz Guzdek. – Dzięki skutecznie pozyskanym środkom z budżetu powiatu wydaliśmy na te inwestycje ponad 200 tys. zł, czyli jedynie 20% wartości.

Tegoroczne wydatki inwestycyjne powiatu dzierżoniowskiego wyniosą ponad 12 mln zł.