herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Most w Kamionkach po remoncie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zakończył się remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3016D w Kamionkach. Inwestycja w 80 procentach została sfinansowana środkami zewnętrznymi.

Modernizacja mostu była konieczna, ponieważ został on zniszczony podczas ubiegłorocznych ulew. W jej ramach wykonano remont konstrukcji wraz z płytą główną, naprawę przyczółków, wymianę barier oraz nową nawierzchnię.

Inwestycję wykonała Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa z Bielawy. Prace trwały od czerwca do września.
Koszt zadania wyniósł 127 tys. zł. Na jego realizację Powiat Dzierżoniowski pozyskał pomoc rządową na usuwanie skutków powodzi i nawałnic, która stanowi 80% wartości inwestycji. Pozostałe środki wyasygnował powiat.

Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w tym roku realizowana jest także przebudowa mostu w ciągu drogi Bielawa – Piława Dolna oraz modernizacja drogi z Dobrocina do Roztocznika na odcinku 1 km.