herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Most w remoncie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Trwa remont mostu w ciągu drogi powiatowej 3023D w Ligocie Wielkiej. Droga została zamknięta dla ruchu, a objazd odbywa się drogą powiatową Ligota Wielka – Ratajno i drogą gminną Ratajno – Przystronie.

Zakres robót obejmuje m.in.:
– usunięcie nawierzchni asfaltowej i skucie górnej warstwy płyty pomostowej,
– oczyszczenie dna pod mostem,
– odbudowa kamiennych skrzydełek,
– odtworzenie płyty pomostowej,
– wykonanie ścianek żwirowych,
– oczyszczenie i malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowych,
– wykonanie izolacji płyty pomostowej i dylatacji,
– umocnienie poboczy i przestrzeni za przyczółkami,
– wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego,
– umocnienie skarp i nasypów.

Roboty realizowane są przez firmę Usługi Remontowo-Budowlane Sotpol Zenon Sotoła z Kamieńca Ząbkowickiego.

Koszt remontu to prawie 60 tys. zł.

Objazd zamkniętej drogi odbywa się drogą powiatową 3013D Ligota Wielka – Ratajno i drogą gminną Ratajno – Przystronie. Planuje się, że potrwa on do 15 grudnia br.