herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Aktualna sytuacja w szkolnictwie - to główny temat sesji Rady Powiatu, która odbędzie się w najbliższy wtorek 28 listopada.

Sesja rozpocznie się od wręczenia stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach programu stypendialnego „Złoty Talent” za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017.

W wiodącym temacie sesji wystąpi Alicja Hromada, dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, która przedstawi sytuację w szkolnictwie w oparciu o „Analizę sieci szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski”.

W części roboczej sesji radni rozpatrzą kilkanaście projektów uchwał. Większość dotyczy przekształcenia szkół, które wynika z dostosowania powiatowego szkolnictwa do zmian wprowadzających od 1 września br. nowy ustrój szkolny.

Poza tym Rada Powiatu podejmie decyzje m.in. w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno- gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”, w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.

Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie. Początek o godz. 9.00. Zapraszamy.