herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nabór do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starosta Dzierżoniowski ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

starosta podczas zebrania rady

Ogłoszenie dotyczące naboru ukazało się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Oferty kandydatów można składać w Sekretariacie Starostwa (Dzierżoniów, Rynek 27 pok.203) do dnia 20.09.2023r.”