herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nabór na wolne stanowisko młodszego referenta ds. leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju.

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starosta Dzierżoniowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju.

Na zdjęciu ceglany budynek Starostwa
Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38

PEŁNE OGŁOSZENIE O NABORZE
OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 01.03.2022 r.:
– osobiście w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, Rynek 27, II piętro, pokój nr 202 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju lub
– elektronicznie na platformie ePUAP (pismem ogólnym) lub
– za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do 01.03.2022 r.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie po 01.03.2022 r., nie będą rozpatrywane.
CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem kandydata.