herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – nabór uzupełniający

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starosta Dzierżoniowski ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest uzupełnienie składu Rady.

Zdjęcie fragmentu ulicy z namalowanym farbą symbolem osoby siedzącej na wózku inwalidzkim

Ogłoszenie dotyczące naboru ukazało się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Oferty kandydatów można składać w Sekretariacie Starostwa do 8 marca 2022 roku.