herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nieruchomość gruntowa położona w obrębie WSSE Podstrefa Dzierżoniów

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Lokalizacja: woj. dolnośląskie, miasto Dzierżoniów, ul. Ciepłownicza Funkcja: teren inwestycyjny, oznaczony symbolem AG.3 – produkcja i magazynowanie, usługi, zieleń urządzona, komunikacja

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. całkowitej 2.4360 ha, położona w zachodniej części miasta przy ul. Ciepłowniczej w Dzierżoniowie. W jej skład wchodzą trzy działki oznaczone geodezyjnie: nr 157 o pow. 1.3911 ha, nr 158 o pow. 0.0784 ha, nr 159 o pow. 0.9665 ha obręb Zachód 0005 w Dzierżoniowie, dla których Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00008213/4.

Teren nieruchomości niezagospodarowany, nieogrodzony, płaski, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów. Działki nr 157 i 159 o kształcie regularnych prostokątów, które rozdziela na całej ich długości działka nr 158. Na części terenu usytuowana jest instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, burzowa, energetyczna, gazowa, co utrudnia możliwości dowolnego zagospodarowania. Dojazd do działek odbywa się drogą asfaltową – ulicą Pieszycką dalej ulicą Ciepłowniczą. Nieruchomość położona jest w rejonie podstrefy ekonomicznej w Dzierżoniowie.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Zgodnie ze Uchwałą Nr XXXVIII/263/17 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 23 października 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Zachodniej, Pieszyckiej i Ciepłowniczej w Dzierżoniowie nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem AG.3 – produkcja i magazynowanie, usługi, zieleń urządzona, komunikacja.

Informacja z rejestru gruntów

Mapa działek 157 – 159

Wykaz nieruchomości do zbycia

Ogłoszenie o I przetargu

Mapa podstrefy