herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie oraz Dolnośląski Punkt Doradczy w Wałbrzychu zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. „Obowiązki formalno-prawne prowadzenia stowarzyszeń i stowarzyszeń zwykłych”.

Szkolenie odbędzie się 4 grudnia br. (wtorek) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 (sala nr 213). Poprowadzi je Sławomir Wieteska z Fundacji „Merkury”. Początek o godz. 14.30.

Zakres tematyczny szkolenia:
– obowiązki sprawozdawcze,
– znaczenie zapisów statutowych/regulaminowych dla działalności,
– zatrudnianie pracowników,
– współpraca z wolontariuszami,
– wymogi formalne dotyczące organizacji imprez turystycznych, pracy z nieletnimi,
– stosowanie ustawy o przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Zgłoszenia na szkolenie należy kierować:
– na adres mailowy: so@pow.dzierzoniow.pl
– lub telefonicznie pod nr 74 832 52 28
do dnia 3 grudnia 2018 r.

Dolnośląskie Punkty Doradcze tworzące Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego dofinansowane są ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.