herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nominacje dla dyrektorów, awanse dla nauczycieli

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego wicestarosta Marek Piorun powierzył stanowiska dyrektorom placówek oświatowych i wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom mianowanym. W uroczystości, która odbyła się 31 sierpnia, wzięli udział członkowie Zarządu Powiatu.

Powierzenia stanowisk dyrektorom
Od 1 września nową kadencję rozpocznie czterech dyrektorów placówek oświatowych. Będą to osoby, które dotychczas kierowały placówkami i wygrały tegoroczne konkursy na stanowiska dyrektorskie.

Nominacje otrzymali:

  • Grażyna Bajsarowicz – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie,
  • Marzanna Kamińska – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie,
  • Bożena Karasek – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie,
  • Teresa Budzyk – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piławie Górnej.

Dyrektorzy

Awanse zawodowe nauczycieli
Podczas spotkania wicestarosta wręczył także akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom, którzy w trakcie wakacji uzyskali status nauczyciela mianowanego.

Swoje kwalifikacje zawodowe podniosło sześciu nauczycieli:

  • Marta Łancewicz –  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie,
  • Bartłomiej Wakuła – II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie,
  • Małgorzata Owczarek – Zespół Szkół nr 1 w Dzierżoniowie,
  • Ewelina Gardecka – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piławie Górnej,
  • Agnieszka Jurcewicz – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piławie Górnej,
  • Magdalena Borzestowska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie.

Awans na nauczyciela mianowanego można otrzymać po odbyciu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu oraz po zdaniu egzaminu przed komisją składającą się z wizytatora kuratorium oświaty, przedstawiciela Starostwa, dyrektora szkoły i dwóch ekspertów przedmiotowych.
Egzaminy odbyły się 26 sierpnia.