herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Licea dla dorosłych w powiatowych szkołach

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W tym roku funkcjonujące od lat Liceum dla Dorosłych przy I LO w Dzierżoniowie nie prowadzi naboru do klas pierwszej i drugiej. Liceum zaoczne otwiera natomiast Zespół Szkół nr 2, a liceum stacjonarne – Zespół Szkół nr 3. Co jest powodem zmian?

Szkoły tego samego typu, czyli liceum ogólnokształcące i liceum ogólnokształcące dla dorosłych, nie mogą być łączone w jeden zespół szkół, a taka sytuacja występowała w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego 10.

Konieczne stało się więc wygaszenie liceum dla dorosłych. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Powiatu podczas ostatniej sesji 25 sierpnia. Wcześniej o tym fakcie zostali powiadomieni uczniowie, nauczyciele i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Aby zapewnić dorosłym uczniom możliwość kontynuacji nauki, licea ogólnokształcące dla dorosłych powstają przy dwóch innych zespołach szkół. Będą się one różnić formą kształcenia.

Wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Piłsudskiego 24 w Dzierżoniowie II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych będzie szkołą zaoczną, natomiast III LO dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Słowiańskiej 6 będzie kształcić w formie stacjonarnej.

Taki sam będzie typ szkól. Będą to 3-letnie licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwi uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym.

O przyjęcie do klas I mogą się ubiegać kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową, a do klas II – absolwenci zasadniczych szkół zawodowych.

Nowa, bezpłatna oferta odpowiada na potrzeby osób dorosłych, które chcą uzupełnić wiedzę ogólną niezbędną do podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Bliższe informacje znajdują się na stronach szkół:
Zespół Szkół nr 2,
Zespół Szkół nr 3.

Radni podczas głosowania