herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nowe książki w powiatowych szkołach

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Blisko 33 tys. zł pozyskał powiat dzierżoniowski w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 – 2020. Dzięki dotacji pięć szkół zakupiło 2.700 nowych książek.

W tym roku wzbogacą się księgozbiory pięciu szkół: I LO w Dzierżoniowie, LO w Bielawie, Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Dzierżoniowie i w Piławie Górnej.

W sumie szkoły zakupiły około 2,7 tys. książek drukowanych i ok. 100 audiobooków. Większość tytułów została zaproponowana przez uczniów, którzy wypowiadali się w formie ankiet lub podczas rozmów na godzinach wychowawczych. Swoje opinie na temat planowanych zakupów przedstawiały biblioteki publiczne oraz rady rodziców. Uwzględnione zostały także potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

Jak wybierali uczniowie?
– Młodzież najchętniej czyta fantastykę – mówi Beata Pielka z I LO w Dzierżoniowie. – Uciekają w ten sposób od naszej, dość trudnej rzeczywistości.
– Nasi uczniowie chętnie sięgają po powieści obyczajowe traktujące o aktualnych problemach młodzieży, po kryminały lub powieści opisujące wizję przyszłości po katastrofie. W książkach szukają elementów psychologicznych – charakteryzuje Dorota Kot z LO w Bielawie.
– Fantasy i kryminały – te gatunki cieszą się największym zainteresowaniem naszych uczniów. Dzięki temu, że zakupiliśmy książki, które młodzież chce czytać, biblioteka ożyła. Mamy nowych czytelników, a większość pozycji jest wypożyczona – cieszy się Anna Gros z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

Promocja czytelnictwa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to nie tylko zakup nowości wydawniczych. Placówki, które otrzymały dotację, organizowały wiele wydarzeń promujących czytelnictwo.

Były to konkursy na najciekawszą książkę szkoły, na najlepszą recenzję. Uczniowie włączali się w ogólnopolskie akcje, jak Narodowe Czytanie, ale też sami wybierali się do szkół podstawowych lub przedszkoli, by czytać dzieciom. W szkołach odbyły się pogadanki dla rodziców o wpływie czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

Młodzież Zespołu Szkół w Bielawie zorganizowała niecodzienną sesję zdjęciową promującą najnowsze tytuły zgromadzone w bibliotece szkolnej „Wszyscy czytamy” (galeria poniżej), uczniowie I LO w Dzierżoniowie wykonali skłaniający do refleksji filmik promujący czytelnictwo „Zapraszam do czytania”. Natomiast młodzież LO w Bielawie brała udział w biciu rekordu w jednoczesnym czytaniu książek, który został zorganizowany w bielawskim Parku Miejskim.

Powiat dzierżoniowski na zakup nowych książek do szkolnych bibliotek otrzymał 32.960 zł. Do otrzymanej kwoty dołożył jeszcze 13.000 zł.
To nie pierwsza pozyskana dotacja w tym programie. W ubiegłym roku nowe księgozbiory pojawiły się w: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3 i II LO w Dzierżoniowie oraz ZS w Pieszycach. Dotacja wyniosła wówczas 52.000 zł.