herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

O bezpieczeństwie w naszym powiecie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ocena stanu bezpieczeństwa w 2018 roku oraz przygotowanie powiatowych służb do okresu zimowego - to główne tematy, którymi zajmowała się Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na posiedzeniu 6 grudnia.

Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie. Wzięli w nim udział przedstawiciele powiatowych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem obywateli oraz wójtowie i burmistrzowie gmin, a przewodniczył starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski.

Bezpieczeństwo w powiecie
W pierwszej części spotkania przedstawiciele policji, straży pożarnej, inspekcji sanitarnej, weterynarii, nadzoru budowlanego, prokuratury rejonowej, aresztu śledczego i szpitala przedstawili informacje o działalności swoich jednostek w okresie styczeń – wrzesień 2018 roku. Z wystąpień wynikało, że w naszym powiecie jest bezpiecznie. Wpływ na to ma m.in. dobra działalność, ale też współpraca powiatowych służb.

Przemysław Marut, komendant Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, podziękował samorządom za pomoc w zakupie nowych radiowozów oraz w zwiększaniu bezpieczeństwa na drogach przez budowę aktywnych przejść dla pieszych.
Wiesława Bronowicka, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie, poinformowała, że ominęła nas odra, a poziom szczepień jest wysoki – od tego obowiązku uchylają się zaledwie 24 osoby.

Walka ze smogiem
Następnie obecni na spotkaniu wójtowie i burmistrzowie gmin mówili o podejmowanych działaniach związanych ze zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza. Należą do nich m.in. inwestycje w termomodernizację obiektów gminnych czy zachęcanie mieszkańców do inwestycji ekologicznych przez udzielanie dofinansowania na ten cel.
Burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski wspomniał o utworzonym przez samorządy powiatu i lokalnych przedsiębiorców klastrze energetycznym, który umożliwi pozyskiwanie środków na inwestycje w energię odnawialną.

Przygotowania do zimy
W drugiej części obrad omówiono sprawy związane z przygotowaniem do sezonu zimowego. Najistotniejszą kwestią w tym czasie jest pomoc osobom bezdomnym, dla których w Dzierżoniowie i w Bielawie otwarto ogrzewalnie. W większości gmin funkcjonują też jadłodajnie.

Temat zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na naszym terenie przedstawił dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Tomasz Morawiecki. ZDP realizuje część zadań, a część została przekazana gminom w ramach porozumień oraz zlecona firmom zewnętrznym. Mieszkańcy mogą uzyskać informacje o przejezdności dróg oraz zgłosić utrudnienia pod nr. tel. 74 831 31 29.

Zima wiąże się także z koniecznością usuwania śniegu i lodu z dachów budynków wielkopowierzchniowych, aby nie dopuścić do katastrofy budowlanej. Nadzór budowlany będzie przypominał o tym obowiązku właścicielom i zarządcom nieruchomości, a także kontrolował jego egzekwowanie.
Inny zimowy obowiązek właścicieli i zarządców nieruchomości to zapewnienie drożności przewodów kominowych. Nieczyszczone kominy są przyczyną częstych interwencji straży pożarnej i mogą być powodem otrzymania mandatu.

Na koniec starosta Grzegorz Kosowski podziękował za wszelkie działania, które wpływają na dobry poziom bezpieczeństwa w naszym powiecie.
Kolejne posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zaplanowano na kwiecień przyszłego roku.