herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

O bezpieczeństwie w powiecie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Złożenie raportów z działalności w 2015 roku przez przedstawicieli służb powiatowych zajmujących się bezpieczeństwem mieszkańców było głównym punktem sesji Rady Powiatu, która odbyła się 26 stycznia. Podczas posiedzenia podziękowano osobom zaangażowanym w organizację WOŚP na terenie naszego powiatu.

Podziękowania za WOŚP

Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia podziękowań dla organizatorów i wolontariuszy 24. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na ręce przedstawicieli wszystkich sztabów z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

– Dzięki osobom takim jak Wy, które nie pozostają obojętne na ludzkie cierpienie i potrzeby, serce Wielkiej Orkiestry po raz kolejny zabiło w powiecie dzierżoniowskim – mówił wicestarosta Marek Piorun. – Dziękujemy Wam za zaangażowanie i za to, że nigdy nie odmawiacie pomocy, a także za życzliwość, wyrozumiałość, uśmiech i poczucie humoru, które każdy wysiłek czyni lżejszym, oraz wzruszającą bezinteresowność, która przywraca wiarę w ludzi.

Tegoroczny finał poświęcony był zbiórce pieniędzy na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. W naszym powiecie zebrano rekordowo dużo, bo ok. 280 tys. zł.

Sprawozdania służb powiatowych

W dalszej części sesji sprawozdania za 2015 rok – zgodnie z ustawowym obowiązkiem – złożyli przedstawiciele powiatowych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, czyli policji, straży pożarnej, inspekcji sanitarnej, weterynarii, nadzoru budowlanego oraz sądu i prokuratury.

– Poziom bezpieczeństwa w minionym roku był zadowalający – ocenił Przemysław Marut, zastępca komendanta powiatowego policji w Dzierżoniowie.

– W 2015 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały podczas 1193 zdarzeń. To największa liczba zdarzeń w ciągu ostatnich 10 lat – poinformował komendant powiatowy straży pożarnej Marek Hajduk, wspominając przy tym, że strażacy otrzymali 42-metrową drabinę, o którą zabiegali od lat, a która służy mieszkańcom w sytuacji zagrożenia.

Podsumowaniem tej części obrad było zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Dzierżoniowskiego i Delegatury w Dzierżoniowie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu.

Uchwały

Poza tym podczas sesji radni podjęli kilka uchwał. Dotyczyły one m.in. przekazania gminom byłych odcinków drogi wojewódzkiej 384 Dzierżoniów – Łagiewniki w Sieniawce i w Uciechowie, które zostały zastąpione nowo wybudowanymi obwodnicami, a także wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2016 oraz udzielenia dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – po 20 tys. zł otrzymają kościoły w Sieniawce i w Dobrocinie.

Uchwały Rady Powiatu