herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiat pozyskał 3 mln zł!

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Sukcesem zakończyły się starania powiatu dzierżoniowskiego o dotację na II etap przebudowy drogi Pieszyce – Bielawa. To już pewne, że inwestycja zostanie zakończona w tym roku.

Wojewoda dolnośląski opublikował listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Dotację w 2016 roku otrzyma jedynie 9 projektów złożonych przez powiaty z Dolnego Śląska. Wśród nich na wysokim 2. miejscu znajduje się wniosek powiatu dzierżoniowskiego dotyczący II etapu przebudowy drogi Pieszyce – Bielawa.

– Cieszy nas to, że pozyskaliśmy 3 mln zł dodatkowych środków do budżetu. To połowa potrzebnej kwoty na dokończenie przebudowy tej ważnej dla mieszkańców drogi powiatowej – mówi starosta Janusz Guzdek. – Nie bez znaczenia jest również to, w jakim stylu sięgnęliśmy po tę dotację. W sumie powiaty z całego województwa złożyły 37 wniosków, a nasz wniosek dzięki bardzo wysokiej ocenie znalazł się na 2. pozycji!

W 2015 roku droga łącząca Pieszyce z Bielawą została przebudowana na długości ponad 2,1 km – od ul. Bielawskiej w Pieszycach do granic Bielawy. Do wykonania pozostał jeszcze odcinek o długości prawie 1,5 km do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie.

Zakres prac przewiduje m.in.: przebudowę nawierzchni wraz z jej poszerzeniem z 5,5 do 7 m, budowę chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego, a także remont nawierzchni przejazdu kolejowego, budowę oświetlenia drogowego i systemu odwadniającego. W ramach inwestycji mają zostać usunięte 103 drzewa, w miejsce których planuje się nasadzenie 140 oraz powstaną pasy zieleni i miejsce odpoczynku podróżnych (MOP).

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji.

dotacja_Bielawa_Pieszyce1