herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

O szpitalu na sesji Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Z sytuacją Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie, a ściślej – z problemami, z jakimi boryka się placówka, zapoznali się radni powiatowi podczas sesji 26 lutego.

Informację o działalności NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie sp. z o.o. przedstawił prezes jednostki Maciej Smolarz. Skupił się na dwóch problemach, które dotyczą większości szpitali powiatowych w Polsce.

Pierwszy związany jest z finansowaniem bieżącej działalności. Nasz szpital obecnie się nie bilansuje. Prognozowana strata za rok 2018 wyniesie ok. 3,5 mln zł.
Jednym z powodów tej sytuacji jest niedoszacowanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Np. izba przyjęć otrzymuje ryczałt dobowy w wysokości 4.738 zł, a realny koszt jej funkcjonowania, na który składają się wynagrodzenia pracowników, ale też koszty leków i badań, to ok. 10.000 zł.
Inny powód, który ma wpływ na pogorszenie wyniku finansowego, to narzucona przepisami konieczność podwyższania wynagrodzeń dla pielęgniarek i lekarzy bez otrzymania wystarczających środków na ten cel.

Drugi problem wynika z obowiązku dostosowania pomieszczeń i urządzeń szpitala do ustawowych wymogów. Nasza placówka, mimo prowadzonych od lat modernizacji, ciągle ma do wykonania listę zadań wskazanych przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Ich realizacja wiąże się z nakładami na inwestycje w wysokości co najmniej 10 mln zł.

– Funkcjonowania szpitala oraz jakość świadczonych w nim usług jest dla Zarządu Powiatu sprawą priorytetową, bo wiąże się z bezpieczeństwem mieszkańców powiatu – podkreślił starosta Grzegorz Kosowski, który poinformował, że w sprawie dostosowania szpitala do obowiązujących przepisów rozważanych jest kilka wariantów, w tym jeden związany z pozyskaniem środków zewnętrznych. – Chcemy wybrać najlepszą opcję, dlatego nie będziemy działać pochopnie.

Starosta dodał, że w kwestii bieżącej działalności oczekuje zmian w systemie finansowania świadczeń medycznych. Podziękował również za zainteresowanie tematem szpitala i troskę o jego przyszłość wszystkim radnym oraz obecnym na sesji gościom – burmistrzowi Dzierżoniowa Dariuszowi Kucharskiemu i radnemu Sejmiku Dolnośląskiego Stanisławowi Jurcewiczowi.

W dalszej części obrad radni ustalili rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu, utworzyli Ośrodek Interwencji Kryzysowej wchodzący w skład Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, a także powołali Komisję Statutową Rady Powiatu i wprowadzili zmiany do Uchwały Budżetowej na rok 2019.