herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

O wsparciu organizacji pozarządowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Współpraca na rzecz trzeciego sektora była głównym tematem spotkania, na które starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski zaprosił przedstawicieli gmin. Odbyło się ono 12 marca w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie.

Na naszym terenie funkcjonuje partnerstwo pomiędzy samorządami gmin i powiatu, którego celem jest wzmocnienie organizacji pozarządowych. Jedną z form współpracy jest organizacja szkoleń dla przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń na tematy istotne dla nich, zgłaszane podczas konsultacji społecznych.

Do tej pory usługi szkoleniowe były nieodpłatne. Świadczyła je fundacja „Markury” z Wałbrzycha w ramach punktu doradczego finansowanego ze środków unijnych oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Od nowego roku punkt w Wałbrzychu przestał działać.

Oznacza to, że najbliższy punkt, w którym organizacje z naszego powiatu mogą uzyskać pomoc w zakresie pozyskiwania funduszy, rozliczania ich, a także prowadzenia działalności zgodnie z prawem, działa we Wrocławiu.

– Zwracam się do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości dofinansowania usług doradczych i szkoleniowych dla trzeciego sektora, tak byśmy mogli je zorganizować na terenie naszego powiatu – mówił starosta Grzegorz Kosowski. – Jeśli nie wesprzemy naszych organizacji w tym trudnym okresie, kiedy zmienia się wiele przepisów, będą ograniczać swoją cenną działalność społeczną, z której korzystają mieszkańcy.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele gmin mówili jednym głosem, że takie wsparcie jest niezbędne. W najbliższym czasie gminy otrzymają ofertę od fundacji „Merkury”, która proponuje kontynuację współpracy na rzecz trzeciego sektora. Jeśli odzew będzie pozytywny, w tym roku uda się przeprowadzić co najmniej trzy szkolenia oraz uruchomić w naszym powiecie dyżury specjalistów dwa razy w miesiącu oraz doradztwo mobilne w miarę potrzeb – telefoniczne i mailowe.

Koordynacją spraw związanych z realizacją partnerstwa między powiatem i gminami dotyczącego współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmuje się Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.