herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Obradowali na temat bezpieczeństwa w powiecie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku spotkała się 24 listopada w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie.

W trakcie obrad komisja zapoznała się z planami budżetowymi Powiatu Dzierżoniowskiego w zakresie poprawy bezpieczeństwa, stanem bezpieczeństwa w powiecie w okresie od czerwca do listopada br. oraz realizacją projektów z obszaru bezpieczeństwa w roku 2016.

Starosta Janusz Guzdek przedstawił zebranym podział środków finansowych dla poszczególnych jednostek, co jednak będzie zależało od subwencji z budżetu państwa. Podkreślił, iż zarówno w mijającym roku, jak i w 2017 priorytetowymi zadaniami nadal będą modernizacje dróg będących pod zarządem powiatu, co ma istotny wpływ na stan bezpieczeństwa mieszkańców. Poinformował również, iż w kolejnym roku budżetowym będą czynione starania zmierzające do dofinansowania inwestycji, zakupów i modernizacji w zakresie specjalistycznego sprzętu na rzecz powiatowych służb, inspekcji i straży. Na zakończenie dodał, że w budżecie zarezerwowano kwotę 12.000 zł na modernizację wyposażenia oraz bieżące sprawy w zakresie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz doposażenia magazynu przeciwpowodziowego. Natomiast na rezerwę celową na wypadek wystąpienia zdarzeń kryzysowych zabezpieczono 155.000 zł.

W dalszej części spotkania o bezpieczeństwie w powiecie w okresie od czerwca do listopada br. mówili przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego, a także instytucji realizujących działalność statutową z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Wszyscy wyjaśniali, że minione miesiące były spokojne w powiecie dzierżoniowskim i nic nie zagrażało bezpieczeństwu mieszkańców.

Pod koniec spotkania starosta podkreślił, że wszystkie podejmowane działania w zakresie bezpieczeństwa realizowane są cyklicznie zgodnie z Powiatowym programem zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat”, co pozwala na uzyskanie pożądanego efektu tj. poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania. Poinformował także, że łącznie w 2016 roku zrealizowano około 100 różnych działań, a wzięło w nich udział około 10.000 mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego. W tym czasie rozdysponowano ok. 10.000 różnego rodzaju gadżetów, ulotek i informatorów propagujących bezpieczne zachowanie i postępowanie.

Obrady zakończono przyjęciem Plan działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2017.