herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Udzielono blisko 1000 porad prawnych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Od początku roku w powiecie dzierżoniowskim prowadzone są cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – dwa w Dzierżoniowie i po jednym w Pieszycach i w Bielawie. O tym jakie jest zainteresowanie mieszkańców pomocą prawną zostali poinformowani radni powiatowi podczas sesji 29 listopada.

W dwóch punktach porady udzielają adwokaci i radcy prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych, a w dwóch kolejnych porady udzielają prawnicy z organizacji pozarządowych – Sudeckie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia „Szansa” w Bielawie i Fundacja „Razem” – wyłonionych w drodze konkursu.

Przez pierwsze trzy kwartały z porad skorzystało 976 osób. Ponad 500 osób, to mieszkańcy powyżej 65. roku życia. Kolejną liczną grupę stanowiły osoby do 26. roku życia. Najchętniej mieszkańcy odwiedzali punkt w dzierżoniowskim Starostwie, a najrzadziej przychodzili do punktu w Bielawie.

Zdecydowanie najwięcej porad udzielono z zakresu prawa cywilnego (318), a w dalszej kolejności z prawa spadkowego (212), z zakresu prawa rzeczowego (101), prawa pracy (82) i udzielania alimentów (80).

Porady prawne w 2017 roku

W wyniku przeprowadzonego w listopadzie konkursu zostały wyłonione dwie organizacje pozarządowe, które będą prowadziły w dwóch punktach w 2017 roku nieodpłatną pomoc prawną. Największą liczbę punktów komisja przyznała organizacjom, które już zajmują się udzielaniem porad, czyli Sudeckiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Ochrony Zdrowia „Szansa” w Bielawie i Fundacji „Razem” w Dzierżoniowie.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

  • Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, pok. 314, od poniedziałku do piątku w godz. 10.30-14.30,
  • TPD w Dzierżoniowie, ul. Nowowiejska 73, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-11.30,
  • Gimnazjum Ekologiczne nr 3 w Bielawie, ul. Lotnicza 5, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00,
  • Urząd Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00.