herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Odeszła Zofia Cupak

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci pani Zofii Cupak, wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w latach 1998-2002 i radnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w latach 2002-2006.

Świętej Pamięci Zofia Cupak była też wieloletnią dyrektorką Ośrodka Pomocy Społecznej, a także radną i wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Dzierżoniowa w latach 1994-1998.

Składamy wyrazy współczucia rodzinie i bliskim.

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Starosta Dzierżoniowski

Jacek Grzebieluch Grzegorz Kosowski

Zofia Cupak do Dzierżoniowa przybyła w 1966 roku, gdzie zamieszkała wraz z mężem. Wcześniej ukończyła studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Jej pierwszym miejscem pracy w Dzierżoniowie była Szkoła Podstawowa nr 9, następnie Powiatowy Wydział Oświaty, w którym pracowała jako wizytator języka polskiego. W 1975 roku objęła stanowisko dyrektora do spraw pomocy społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej.

Organizowała i tworzyła pracę Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, który powstał w 1977 roku, jako jeden z pierwszych w Polsce. Po uzyskaniu w Centrum Medycznym w Warszawie specjalizacji I i II stopnia z organizacji pomocy społecznej, Pani Zofia Cupak została jednym z pierwszych specjalistów w tej dziedzinie.

Przez całe dalsze swoje życie zawodowe, czyli do roku 2007 pracowała w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. Ośrodek przez wszystkie te lata funkcjonował efektywnie i skutecznie mimo coraz skromniejszych środków finansowych. A to dzięki ścisłej współpracy z licznymi stowarzyszeniami i instytucjami wspierającymi pomoc społeczną, np. z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Polskim Czerwonym Krzyżem i ze służbą zdrowia.

Działalność samorządowa Zofii Cupak była jedną z aktywniejszych i ważniejszych działań. W roku 1994 kandydowała do Rady Miejskiej Dzierżoniowa drugiej kadencji i jako kandydatka niezależna została wybrana radną. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady oraz przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, była także członkiem komisji Opieki Społecznej. W roku 1998 kandydowała w pierwszych wyborach do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, w wyniku których została radną powiatu pierwszej kadencji i wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Pracowała także w Komisjach Pomocy Społecznej, Ochrony Praw Człowieka i Rodziny oraz Ochrony Zdrowia. Pani Zofia Cupak z sukcesem startowała do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego również w roku 2002. W latach 2002-2006 przewodniczyła Komisji Edukacji oraz pracowała w Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych.