herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Oferta sprzedaży budynku po Zespole Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski oferuje do sprzedaży budynek dydaktyczny po Zespole Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach, położony przy ul. Adama Mickiewicza 1.

Budynek po szkole w Pieszycach. Obiekt w kolorze żółtym z wieloma oknami, otoczony płotem. Przed budynkiem ulica i przejście dla pieszych.

Szczegóły oferty:

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Centrum nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolami od MWU.1 do MWU.10 – Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Jako podstawowe przeznaczenie terenów bez określania ich wzajemnych proporcji to zabudowa mieszkaniowa średniej intensywności i zabudowa usługowa – przez co rozumie się istniejące i projektowane budynki mieszkalne z częścią usługową oraz budynki usługowe związane z prowadzeniem nieuciążliwej działalności w zakresie usług śródmiejskich.

Krótki opis nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona geodezyjnym jako działka nr 66 o powierzchni 0.1463 ha, obręb Środkowe w Pieszycach dla których Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00030920/6, zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 1195,60 m².

Nieruchomość położona w centralnej części miasta Pieszyce zlokalizowana pomiędzy ul. Adama Mickiewicza a ul. Tadeusza Kościuszki w bezpośrednim sąsiedztwie pieszyckiego potoku. Zabudowana jedynie budynkiem byłego internatu szkolnego, ostatnio wykorzystywanego jako budynek administracyjno-dydaktyczny szkoły. Budynek posiada wewnętrzne instalacje CO, wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną, odgromową. Budynek nie posiada własnej kotłowni CO, dotychczas był ogrzewany z kotłowni gazowej położonej po drugiej stronie ul. Adama Mickiewicza

Dane techniczne budynku:
powierzchnia użytkowa – 1 195 m2; powierzchnia zabudowy 367,90 m2, kubatura – 5779,30 m3;

Więcej informacji na temat ofert zbycia udziela Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości
Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, pokój 12,
tel. 74 832-36-65, lub e-mail: gospodarka@pow.dzierzoniow.pl https://pow.dzierzoniow.pl

Wykaz nieruchomości do zbycia
Mapa ewidencyjna
Informacja z rejestru gruntów