herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ogłoszenie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Koszykówki „B-Ball”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Koszykówki „B-Ball” na realizację zadania publicznego z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Turniej koszykówki ulicznej „B-Ball Jam 2021”.

W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 26 maja 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Koszykówki „B-Ball” na realizację zadania publicznego z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Turniej koszykówki ulicznej „B-Ball Jam 2021”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w siedzibie przy ul.Rynek 27 oraz na stronie internetowej www.pow.dzierzoniow.pl (link otwiera się w nowej karcie).

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul.Rynek 27 lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy so@pow.dzierzoniow.pl do dnia 7 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).