herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Związku Powiatowego -Gminnego “SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Prezes Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego "SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY" ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego Związku Powiatowo – Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY” z siedzibą w Bielawie ul. Piastowska 1, 25-260 Bielawa.

grafika z napisem nabór na stanowisko Głównego Księgowego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY”

PEŁNE OGŁOSZENIE O NABORZE

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 26 maja 2023 r. do godziny 15:00:
– w siedzibie Związku (budynek Urzędu Miejskiego w Bielawie), ul. Piastowska 1, 58-260 Bielawa pok. nr 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “Nabór kandydatów – Główny Księgowy Związku Powiatowo – Gminnego “SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY” lub
– pocztą na adres Związku Powiatowo-Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY” ul. Piastowska 1, 58-260 Bielawa z dopiskiem „Nabór kandydatów – Główny Księgowy Związku Powiatowo-Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY”, decyduje data wpływu listu poleconego do siedziby związku. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat naboru znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.