herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starosta Dzierżoniowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Informatyki.

zdjęcie budynku starostwa wraz z biało czerwoną wstęgą z napisem ogłoszenie starosty

PEŁNE OGŁOSZENIE O NABORZE

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 20 lutego 2023 r.:
– osobiście w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, Rynek 27, II piętro, pokój nr 202 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Informatyki (w godzinach pracy Urzędu) lub
– elektronicznie na platformie ePUAP (pismem ogólnym) lub
– za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów z dopiskiem: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Informatyki.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do 20 lutego 2023 r.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie po 20.02.2023 r., nie będą rozpatrywane.

CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem kandydata.

Szczegółowe informacje na temat naboru znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.