herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ogłoszenie o nowych przepisach w sprawie rejestracji pojazdów

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wchodzą w życie przepisy wprowadzające kary pieniężne dla właścicieli pojazdów za niestosowanie się do przepisów dotyczących rejestracji pojazdów.

Starostwo Powiatowe - rynek

Kary pieniężne ustawodawca przewiduje za:

– niezarejestrowanie na terytorium RP w terminie do 30 dni pojazdu używanego, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (wbrew przepisowi art.71 ust.7 prawa o ruchu drogowym);

– niezawiadomienie w terminie do 30 dni starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP (wbrew przepisowi art.78 ust.2 pkt.1 prawa o ruchu drogowym).

Za niedopełnienie powyższego obowiązku ustawodawca przewiduje kary finansowe w wysokości od 200 do 1000 zł.