herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Rozwój i promocja kształcenia zawodowego w powiecie dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

23 grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie odbyło się spotkanie w sprawie rozwoju i promocji kształcenia zawodowego w powiecie dzierżoniowskim.

Główną ideą spotkania było ożywienie procesu współpracy szkół zawodowych ze środowiskiem pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” sp. z o.o.

W spotkaniu wzięli udział:
Wojciech Murdzek – wiceminister rozwoju,
Marek Piorun – członek Rady Nadzorczej WSSE „INVEST-PARK”, radny powiatu dzierżoniowskiego,
Kamil Krzysztof Zieliński – wiceprezes Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST -PARK” sp. z o.o.,
Bartłomiej Grzegorczyk – wiceprezes Zarządu „INVEST-PARK” DEVELOPMENT sp. z o.o.,
Janusz Maniecki – radny powiatu dzierżoniowskiego,
Grzegorz Kosowski – Starosta dzierżoniowski,
Andrzej Bolisęga – Wicestarosta,
Anna Kaczmarczyk – przedstawicielka WSSE „INVEST-PARK” reprezentująca Klaster Edukacyjny WSSE INVEST in EDU,
Alicja Hromada – dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie,
Kadra kierownicza szkół zawodowych prowadzonych przez powiat dzierżoniowski:
– Zespół Szkół nr 1 w Dzierżoniowie – Zdzisława Kądziołka i Agnieszka Kowalczyk,
– Zespół Szkół nr 2 w Dzierżoniowie – Andrzej Myślicki i Artur Duda,
– Zespół Szkół nr 3 w Dzierżoniowie – Bogumiła Szewczyk,
– Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie – Ireneusz Rutowicz.

W trakcie spotkania podczas ożywionej dyskusji poszukiwano odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób przedstawiciele Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” mogliby pomóc szkołom zawodowym w powiecie dzierżoniowskim w nawiązaniu i podtrzymaniu kontaktu z przedsiębiorstwami należącymi do strefy, w celu zintensyfikowania współpracy w zakresie pozytywnego kreowania kształcenia zawodowego?

Dyrektorzy szkół wystąpili z propozycją powołania przy dzierżoniowskiej podstrefie koordynatora ds. edukacji zawodowej w celu stworzenia płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń
w zakresie:
– ustalenia form kontaktów szkół z pracodawcami na terenie WSSE,
– rozwoju doradztwa zawodowego,
– pozyskania specjalistów do pracy w szkołach w zakresie kształcenia zawodowego,
– promowania szkół branżowych.
Dyskusji przysłuchiwał się oraz zabierał głos wiceminister rozwoju Wojciech Murdzek. Zadeklarował on swoje wsparcie dla wszystkich systemowych rozwiązań w kwestii wzmocnienia współpracy środowiska pracodawców ze szkołami kształcącymi zawodowo. Jak podkreślił, jest to działanie korzystne dla rozwoju lokalnych rynków pracy.

Podsumowaniem spotkania była deklaracja wiceprezesa Kamila Zielińskiego o wsparciu Zarządu WSSE „INVEST – PARK” dla wszystkich działań szkół, które będą miały na celu nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami dzierżoniowskiej podstrefy. Prezes Zieliński zgodził się z potrzebą intensyfikacji zainteresowania przedsiębiorców szkołami kształcącymi zawodowo z terenu powiatu dzierżoniowskiego.
Podkreślił także korzyści wynikające ze współpracy placówek oświatowych z klastrem edukacyjnym INVEST in EDU. Zaznaczył także konieczność edukowania rodziców w kwestii uświadomienia korzyści dla ich dzieci wynikających z podjęcia kształcenia w szkołach branżowych i technicznych.

Spotkanie miało charakter roboczy i stanowiło jeden z elementów realizacji harmonogramu działań rozwojowych systemu oświaty w powiecie dzierżoniowskim.