herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zapraszamy do zapoznania się z konkursem ofert ogłoszonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie

W imieniu Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego PCPR i OZ ogłasza „Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej tj. zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia, w tym dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej i zlecenie jej realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, które polegać będzie na zapewnieniu specjalistycznego wsparcia i trzech miejsc noclegowych dla jednej osoby dorosłej i dwójki dzieci korzystających z ośrodka wsparcia, w tym matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Wysokość dotacji w roku 2020 wynosi 10.800,00 zł

Szczegóły ogłoszenia oraz zasady przyznawania dotacji znajdują się TUTAJ.