herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gilowie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej geodezyjnym nr 179/ 2 o powierzchni całkowitej 0.3155 ha obręb Gilów, w Gminie Niemcza.

Nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka nr 179/2 obręb Gilów o powierzchni całkowitej 0.3155 ha w Gminie Niemcza dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SW1D/00026613/0, położona jest w środkowej części wsi Gilów. Nieużytkowana, porośnięta trawą, na części działki rosną drzewa oraz krzewy owocowe. Teren jest lekko pochyły, od strony północnej przylega do nieruchomości zabudowanych a od strony południowej do nieutwardzonej drogi odgradzającej nieruchomość od pól uprawnych. Dojazd do nieruchomości utrudniony (na chwilę obecną brak urządzonego zjazdu) z drogi gminnej.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Niemcza uchwalonego Uchwałą Nr XIX/93/16 Rady Miejskiej Niemczy z dnia 29 kwietnia 2016 r. ws uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Niemcza obszar na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem „M1”- teren zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena wywoławcza nieruchomości 34 900 zł (netto) – zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług. Wadium w wysokości 5.000 zł – płatne do dnia 16 czerwca 2020r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZETARGU