herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Bielawie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Wolności 92-92A, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 618/2 obręb Południe w Bielawie

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w centralnej części Miasta Bielawa, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 618/2 o pow. 1.5020 ha, obręb Południe w Gminie Bielawa, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00031215/8. Nieruchomość zabudowana jest budynkami byłego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bielawie, w tym:

  • – budynkiem szkolnym (Dwór obronny) o pow. użytkowej 4.123 m2, wpisany do rejestru zabytków architektury pod nr A/3708/716,
  • – budynkiem administracyjnym o pow. użytkowej 582 m2,
  • – budynkiem gospodarczo-garażowym o pow. użytkowej 109,80 m2,
  • – budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 10,30 m2.

Kształt nieruchomości regularny, teren ogrodzony płaski częściowo zadrzewiony, porośnięty trawą, krzakami, w wydzielonej ogrodzonej części działki zlokalizowany jest sad owocowy. W bezpośrednim sąsiedztwie działki dostępne są instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna. Dojazd do nieruchomości odbywa się z ulicy Wojska Polskiego. Istniejące ogrodzenie nieruchomości od strony południowej (łącznik ul. 1 Maja) nie pokrywa się z granicą działki nr 618/2.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Wolności i Żeromskiego oraz części Bielawy w rejonie ulic Wojska Polskiego i 1-go Maja zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/193/08 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 maja 2008r., obszar na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem: 1U – tereny usług.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.700.000 zł (netto), podatek vat zwolniony art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy – o podatku od towarów i usług. Kupującemu do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości przysługuje 50 % upust z zachowaniem proporcji wartości części zabytkowej wpisanej do rejestru zabytków. Wadium w wysokości 200.000 zł – płatne do 21 lipca 2020 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZETARGU