herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Opowiadali legendy Gór Sowich i okolic

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w piątek 31 marca na scenie Teatru Robotniczego opowiadali legendy z terenu powiatu dzierżoniowskiego lub powiatów ościennych. Jurorzy z każdej kategorii wiekowej wyłonili zwycięzców, a najlepsi mówcy otrzymali tytuł Sowiogórskiego Bajarza.

Legendy były różne. Różne też były interpretacje. Młodzież przerabiała opowieści zgodnie z własnymi odczuciami. Niektóre mówiła w pierwszej osobie, a inne w trzeciej. Nie zabrakło też oryginalnych strojów i rekwizytów. Na scenie został ustawiony bujany fotel i ci z wykonawców, którzy chcieli mogli na nim usiąść i snuć swoje opowieści jak dawni bajarze. Jurorzy podkreślali, że najważniejsze przy ocenie było krasomówstwo uczestników konkursu. To w jaki sposób opowiadali i czy potrafili przykuć uwagę widzów.

W jury zasiedli: Alicja Hromada – dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Jadwiga Horanin – dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie, Ewa Glura – prezes Towarzystwa Miłośników Bielawy oraz Jan Gładysz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie. Jurorzy w kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce przyznali Mikołajowi Maciejewskiemu, drugie – Milenie Brodzińskiej, a trzecie – Blance Protaziuk. Wyróżnienie odebrała Agata Kozak.

W kategorii gimnazjów wygrała Maria Maciejewska. Drugie miejsce zdobyła Natalia Pasek, a trzecie – Zuzanna Sopiarz. Natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych najpiękniej opowiadała Julia Kurzawa. Drugie miejsce jury przyznało Angelinie Wisłockiej, a trzecie – Katarzynie Kucharek.

Konkurs zorganizowali Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie.

Część konkursowa

Szkoły podstawowe

Szkoły gimnazjalne

Szkoły ponadgimnazjalne

Rozdanie nagród