herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację Beiteinu Chaj–2004 na realizację zadania publicznego pn. Festiwal międzynarodowy „U Rutica” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi należy zgłaszać do 30 lipca.

Oferta Fundacji Beiteinu Chaj–2004