herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

We Włókach i Tuszynie praca wre

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Trwa przebudowa drogi powiatowej 3009D we Włókach i Tuszynie. Na tę największą tegoroczną inwestycję o wartości 4,3 mln zł Powiat Dzierżoniowski pozyskał połowę wartości z dotacji zewnętrznej.

Kierowcy podróżujący z Dzierżoniowa do Kiełczyna spotykają się z utrudnieniami. Prowadzona jest tam przebudowa drogi na dwóch odcinkach o łącznej długości 1,7 km. Jeden odcinek rozpoczyna się za mostem we Włókach i kończy w Tuszynie przy skrzyżowaniu z drogą na Jaźwinę, a drugi prowadzi od szkoły podstawowej w Tuszynie do Kiełczyna.

Inwestycja polega na budowie brakujących chodników oraz na wykonaniu w tych miejscach nowej, poszerzonej nawierzchni jezdni i odtworzeniu systemu odwodnienia. Poza tym na odcinku 1,4 km zostanie wybudowana sieć kanalizacji deszczowej.

– Obecnie dobiegają końca prace przy kanalizacji deszczowej, a rozpoczęły się roboty związane z budową chodnika od strony Kiełczyna. Następnym etapem będzie przebudowa nawierzchni – mówi Tomasz Morawiecki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie.

Wykonawcą zadania jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Koszt prac wyniesie ponad 4,3 mln zł. Na realizację inwestycji Powiat Dzierżoniowski pozyskał dofinansowanie w wysokości 50% w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

– Po zakończeniu prac już na całej drodze od Dzierżoniowa do Kiełczyna będzie chodnik, co znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych na tej ruchliwej drodze. Realizacja tej oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji jest możliwa dzięki pozyskaniu połowy wartości z dotacji zewnętrznej – mówi starosta Janusz Guzdek.

Droga powiatowa prowadząca z Dzierżoniowa do Kiełczyna jest istotnym ciągiem komunikacyjnym dla kierowców, pieszych i rowerzystów. Na przestrzeni ostatnich lat została znacznie zmodernizowana przy współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z miastem oraz gminą Dzierżoniów.