herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Pieniądze dla stowarzyszeń i organizacji z Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego rozstrzygnął dzisiaj otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych, ratownictwa i ochrony ludności oraz promocji i organizacji wolontariatu.

Łącznie na powyższe zadania realizowane przez stowarzyszenia i organizacje społeczne, powiat dzierżoniowski przeznaczy w 2022 roku 45.700 złotych.
Dzięki tym środkom w najbliższych miesiącach zostaną zorganizowane na naszym terenie interesujące przedsięwzięcia, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy w każdym wieku.

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem zadań i stowarzyszeń, które będą je realizować.

Warto przypomnieć, że 14 marca Zarząd Powiatu rozstrzygnął konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Łączna kwota udzielonych dotacji dla organizacji i stowarzyszeń w tych dziedzinach wynosi 47.900 zł.

Wszelkie szczegóły dotyczące zadań, które zostaną zrealizowane w oparciu o przekazana fundusze, znaleźć można w załączniku.