herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Pierwszy tomograf w powiecie dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego mogą korzystać z nowej usługi w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. w Dzierżoniowie. W środę 14 października została oddana do użytku pracownia tomografii komputerowej.

Do tej pory mieszkańcy, aby skorzystać z badań, musieli jeździć poza powiat – najczęściej do Wałbrzycha czy do Wrocławia. Dziś tomograf mają na miejscu.
– Tomograf jest podstawowym narzędziem diagnostycznym. To dziś standard. Cieszę się, że jest on dostępny również dla pacjentów naszej placówki – mówił prezes szpitala Dariusz Brzeziński, który był inicjatorem tego przedsięwzięcia.

Przygotowania do uruchomienia pracowni tomografii komputerowej w naszym szpitalu trwały już od lutego. Polegały one na przebudowie i kapitalnym remoncie pomieszczeń oraz ich odpowiednim wyposażeniu. Co istotne, obecnie do pomieszczeń tomografii i rentgena można się dostać bez przechodzenia przez oddział wewnętrzny, jak było do tej pory, tylko od strony łącznika, gdzie docelowo będzie główne wejście do szpitala.
Koszt adaptacji wyniósł 200 tys. złotych. Oprócz prac adaptacyjnych w drodze przetargu został także wyłoniony dostawa tomografu – firma KIE sp. z o.o. z Poznania. Ze względu na wysokie koszty zakupu sprzętu (ok. 1,5 mln zł), będzie on dzierżawiony. To zwyczajowo przyjęta przez szpitale forma korzystania z tego rodzaju urządzenia. Koszt miesięcznej usługi to ok. 15 tys. zł. W jej skład oprócz dzierżawy wchodzi również serwis urządzenia i usługa teleradiologii.

– Do tej pory miesięcznie zlecaliśmy wykonanie 50 badań. Pacjentów woziliśmy do szpitala w Wałbrzychu. Obecna umowa z firmą KIE obejmuje nie mniej niż 80 badań miesięcznie. Na pewno przez lepszy dostęp liczba badań będzie wzrastać – mówił Dariusz Brzeziński. – W planach spółka zakłada jeszcze ucyfrowienie aparatu rentgenowskiego. Koszt tego przedsięwzięcia to 300 tys. złotych. Nośnikiem zdjęcia rentgenowskiego, zamiast tradycyjnej kliszy, będzie płyta CD.

Oddanie do użytku pracowni tomografii komputerowej to ważne wydarzenie w rozwoju naszego szpitala. Wzięli w nim udział m.in. poseł na Sejm Tomasz Smolarz, senator Stanisław Jurcewicz, przewodniczący Rady Powiatu Mateusz Cegiełka, starosta Janusz Guzdek, wicestarosta Dariusz Kucharski oraz radni powiatowi.