herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Termomodernizacji ciąg dalszy

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wymiana okien w dwóch szkołach – to kolejne zadanie w ramach termomodernizacji budynków powiatowych przeprowadzone w 2009 roku.

29W 2008 roku Starostwo Powiatowe przeprowadziło termomodernizację w sześciu jednostkach powiatowych, pozyskując na ten cel 3,2 mln zł. Do przeprowadzenia podobnych inwestycji przygotowane są kolejne placówki.

– Będziemy się starać o dofinansowanie na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w pozostałych budynkach powiatowych – mówi starosta Janusz Guzdek. – Nie czekamy jednak z założonymi rekami na rozpisanie kolejnych konkursów, tylko systematycznie wykonujemy niezbędne prace mające na celu ograniczenie zużycia energii.

W 2009 roku była to wymiana okien w dwóch szkołach. W Zespole Szkół nr 1 w wartość inwestycji zamknęła się kwotą 188 tys. zł, natomiast w budynku głównym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie przy ul. Szkolnej 5 wymiana okien kosztowała 199 tys. zł.

Inwestycję przeprowadziło Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie. Środki na ich realizację pochodziły z budżetu powiatu.