herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Piknik Historyczny

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

24 września w Dolinie Tatarskiej w Gilowie odbył się polsko - czeski Piknik Historyczny. Było to wydarzenie edukacyjne, w którym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i średnich z powiatu dzierżoniowskiego oraz czeskiego miasta Letohrad.

Uczestników Pikniku powitał starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski, który życzył wszystkim dobrej zabawy oraz zdobycia nowej i jednocześnie ciekawej wiedzy na temat miejsca, jakim jest Dolina Tatarska.
Spotkanie z młodzieżą rozpoczęło się od wykładu dr Aleksandry Pankiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego na temat średniowiecznej kultury regionu i wspólnej kultury polsko-czeskiej. Uczniowie dowiedzieli się także o korzeniach kultury pogranicza polsko-czeskiego w Dolinie Tatarskiej, jak również o wpływie kultury Wielkich Moraw na kulturę Dolnego Śląska.
Dużą atrakcją były pokazy grupy rekonstrukcji historycznej, prezentującej życie codzienne ludzi w średniowieczu. Rekonstruktorzy zaprezentowali młodzieży ówczesne stroje, sposoby walki, jedzenie i broń, której używały wojska polskie i czeskie podczas wojny Niemiecko-Polskiej w latach 1015-1018. Można było również obejrzeć warsztat tkacki z epoki średniowiecza oraz spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku.
Polska i czeska młodzież wybrała się również na spacer ścieżką dydaktyczną “Dolina Tatarska”, gdzie miała okazję zwiedzić teren, na którym naukowcy odkryli pozostałości po wczesnośredniowiecznym grodzisku.

Wydarzenie organizowane było w ramach projektu pod nazwą „Edukacja historyczna narzędziem upowszechniania i rozwoju transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko-czeskim”, którego beneficjentem jest Powiat Dzierżoniowski. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis”.
Projekt realizował Powiat Dzierżoniowski przy współpracy z czeskim miastem Letohrad.

Organizację wydarzenia koordynowało Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Akcję wsparło Nadleśnictwo Świdnica, za co serdecznie dziękujemy. Podziękowania kierujemy również do Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie za pomoc w zabezpieczeniu wydarzenia.

Zachęcamy do obejrzenia filmu podsumowującego realizację PIKNIKU HISTORYCZNEGO.
FILM PIKNIK HISTORYCZNY

Zachęcamy do obejrzenia FILMU EDUKACYJNEGO dotyczącego historii Doliny Tatarskiej.

FILM EDUKACYJNY DOLINA TATARSKA