herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

27 września odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Na początku obrad wręczono podziękowania dla mieszkańców gminy Pieszyce, którzy swoją działalnością społeczną i literacką przyczyniają się do rozwoju i promocji całego regionu.

W imieniu samorządu powiatu dzierżoniowskiego wyróżnienie dla Zdzisława Maciejewskiego i Józefa Przeorka wręczyli starosta Grzegorz Kosowski i przewodniczący Rady Powiatu Jacek Grzebieluch.
Zdzisław Maciejewski jest autorem wielu utworów literackich, w których zatrzymuje wspomnienia mieszkańców Pieszyc, przybyłych na tak zwane Ziemie Odzyskane. W jego książkach dostrzec można również miłość i przywiązanie do wspaniałych krajobrazów Gór Sowich oraz szacunek do ludzi mieszkających na naszym terenie.
Natomiast Józef Przeorek jest twórcą Muzeum Góry Sowie Region Sudety w Kamionkach, w którym krzewiona jest historia wszystkich dziedzin kultury.
Następnie wręczono nagrody laureatom Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Dzierżoniowskiego. Przypomnijmy, że III miejsce w konkursie zajął wieniec z Piławy Dolnej,
II miejsce zdobył wieniec z Myśliszowa, a I miejsce zajął wieniec z Tuszyna. Warto dodać, że zwycięski wieniec z Tuszyna reprezentował powiat dzierżoniowski podczas tegorocznych Dożynek Wojewódzkich w Udaninie i zdobył tam wyróżnienie.

W dalszej części obrad Rada Powiatu omówiła kwestię pozyskanych funduszy unijnych i innych środków zewnętrznych. Radni przedyskutowali również temat złożonych wniosków i efektów realizacji projektów wdrażanych przez Powiat Dzierżoniowski w roku 2021 i pierwszym półroczu 2022 roku. W tym punkcie informację przedstawiła dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Ewelina Kochmańska.

Następnie Rada Powiatu zapoznała się z  informacją Zarządu Powiatu o przebiegu realizacji budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za pierwsze półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. W tej sprawie pozytywne opinie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, a także komisje Rady Powiatu.

W części uchwałodawczej radni podjęli uchwały w sprawach:
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski,
zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu.