herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Podaruj siebie – zostań rodzicem zastępczym

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci, które z różnych powodów są pozbawione czasowo opieki rodziców.

„Poszukujemy osób, które chciałyby zostać rodzicami zastępczymi, przyjąć do swojego domu dzieci, by pozwolić im cieszyć się dzieciństwem i odkrywać ich pasje. Osób potrafiących okazać czułość, ale i konsekwentnych w wychowaniu. Takich, które uczą samodzielności i nie podcinają skrzydeł w realizacji marzeń, pomagają dostrzec szansę na sukcesy w życiu dorosłym. Pomagających z sercem, ale i rozsądkiem” – czytamy w informacji o naborze opracowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.

Jeśli chcieliby Państwo stworzyć dom i odpowiednie warunki do rozwoju dzieciom pozbawionym opieki własnych rodziców, zachęcamy do kontaktu z PCPRiOZ przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie, tel. 74 833 98 95 i 74 833 98 96.

Informacja o naborze kandydatów na rodziców zastępczych