herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy na uroczystą sesję Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W najbliższy wtorek 13 listopada o godz. 11 odbędzie się sesja kończąca V kadencję Rady Powiatu. Podczas spotkania zostanie podsumowana 4-letnia praca Rady i Zarządu Powiatu.

W trakcie sesji radni podejmą ostatnie decyzje dotyczące przyjęcia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 oraz w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego.

W głównym punkcie obrad nastąpi podsumowanie działalności komisji stałych ze szczególnym uwzględnieniem Komisji Rewizyjnej w latach 2014 – 2018. Przedstawią je przewodniczący poszczególnych komisji.

Następnie starosta Janusz Guzdek omówi najistotniejsze zadania zrealizowane przez Zarząd Powiatu w mijającej kadencji. Przypomnijmy, że Zarząd Powiatu nie kończy pracy w dniu zakończenia kadencji, tylko w dniu wyboru nowego Zarządu.

Na koniec przewodniczący Rady Powiatu Marian Kowal podsumuje działalność Rady, a także przekaże radnym podziękowania za samorządową służbę w latach 2014 – 2018.

Spotkanie tradycyjnie odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie. Początek o godz. 11.00. Zapraszamy.