herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Pół kilometra nowej drogi do Włók

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Firma Berger Bau Polska Sp. z o.o. wygrała przetarg na budowę drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na odcinku Dzierżoniów – Włóki. Prace dotyczą 548 metrów od granic administracyjnych miasta.

Przebudowa obejmie odtworzenie systemu odwodnienia (odmulenie, pogłębienie, oczyszczenie, odtworzenie rowów przydrożnych oraz budowa i przebudowa przepustów drogowych). Ponadto budowę MOP, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. Dodatkowo przebudowane zostaną istniejące zjazdy. Wykarczowanych zostanie 26 karp topól (prawa strona drogi w kierunku Włók) oraz krzewy, a następnie nasadzonych zostanie 37 lip oraz 150 krzewów (po 50% dereń i kalina). Droga zostanie poszerzona do 6 metrów.

Firma opracuje i zatwierdzi projekty stałej i czasowej organizacji ruchu obowiązujące w trakcie trwania robót oraz po ich zakończeniu.

Koszt prac wyniesie nieco ponad 992.000 zł. Prace powinny potrwać do końca sierpnia.