herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W poniedziałek 6 marca w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Muszą się zgłosić do niej mężczyźni, którzy w tym roku kończą 19 lat i starsi, którzy nie dopełnili jeszcze tego obowiązku.

W powiecie dzierżoniowskim kwalifikacja wojskowa zaplanowana jest w terminie od 6 do 27 marca. Choć nie ma już naboru do zasadniczej służby wojskowej, nadal istnieje obowiązek stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską oraz przedstawicielami gminy i Wojskowej Komendy Uzupełnień.

W trakcie kwalifikacji określa się stan zdrowia młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku. Poza tym wydawane są książeczki wojskowe oraz następuje przeniesienie do rezerwy. Osoby, które są zainteresowane ochotniczymi formami służby wojskowej, otrzymują na ten temat informacje.

– Około 630 osób otrzymało w tym roku wezwanie do stawienia się przed komisją. Jesteśmy gotowi każdemu stworzyć możliwość do wywiązania się z tego ustawowego obowiązku, więc jeśli ktoś z jakichś ważnych powodów nie może się stawić w wyznaczonym dniu, prosimy o kontakt. Możemy ustalić inny termin w czasie trwania kwalifikacji – stwierdza Grażyna Wójcik, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, które zajmuje się organizacją kwalifikacji wojskowej przy współpracy z poszczególnymi gminami i WKU Kłodzko.

Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinny mieć przy sobie:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • aktualną fotografię, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o kontynuacji nauki),
 • jeśli jest taka potrzeba – dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia.

Terminy kwalifikacji dla mieszkańców poszczególnych gmin powiatu dzierżoniowskiego:

 • Bielawa – 6-9 marca
 • Dzierżoniów – 10-15 marca
 • Miasto i Gmina Pieszyce – 16-17 marca
 • Gmina Dzierżoniów – 20-21 marca
 • Piława Górna – 21-22 marca
 • Miasto i Gmina Niemcza – 23 marca
 • Gmina Łagiewniki – 24 marca
 • pozostali, ochotnicy, kobiety – 27 marca

Kwalifikacja wojskowa jest prowadzona w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 na II piętrze. Bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 74 832 52 28 lub 74 832 36 53.