herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – przyjdź i osobiście porozmawiaj z prawnikiem

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Jeśli masz problem prawny, z którym nie możesz sobie poradzić, skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.

Plakat ilustrujący treśc artykułu. Nie zawiera więcej informacji niż zostało podane w tekście.

Od poniedziałku 1 lutego wsparcie prawne będzie świadczone bezpośrednio, co oznacza, że od tego dnia można przyjść do jednego z punktów pomocy prawnej i osobiście skonsultować swoją sprawę. Oczywiście ze względu na trwającą pandemię COVID-19 spotkania z prawnikami będą się odbywać w ścisłym reżimie sanitarnym.
Należy pamiętać, że na spotkanie w ramach bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy się wcześniej umówić.

Rejestracja do punktów pomocy prawnej:
– telefoniczna do wszystkich punktów w powiecie dzierżoniowskim pod numerem 74 832 36 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, a w piątki w godz. 7.30 – 14.30
– przez Internet na stronie np.ms.gov.pl.

Osoby uprawnione:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych.

Ze wsparcia prawnego mogą również skorzystać osoby samozatrudnione – prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy). Mogą one liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego i Urzędu Pracy.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub
4. nieodpłatną mediację lub
5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
– działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym – w razie potrzeby – sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
– w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
– nieodpłatną mediację.

Dane kontaktowe i godziny pracy punktów pomocy prawnej:
1. Punkt nr 1
– prowadzony przez radców prawnych
– zakres działania: nieodpłatna pomoc prawna
adres punktu: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, pokój 314
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 do 11.30
2. Punkt nr 2
– prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe
– zakres działania: nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej
adres punktu: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, pokój 314
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 15.30
3. Punkt nr 3 – mobilny
– prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”
– zakres działania: nieodpłatna pomoc prawna oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej
adres punktu: Dzierżoniów, budynek Urzędu Gminy, ul. Piastowska 1, pokój 220
czynny w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 12.00 do 16.00
– adres punktu: Piława Górna, budynek Urzędu Miasta, ul. Piastowska 69, pokój 6
czynny we wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00 i w piątek w godzinach od 8.00 do 12.00
4. Punkt nr 4 – mobilny
– prowadzony przez adwokatów
– zakres działania: nieodpłatna pomoc prawna
adres punktu: Łagiewniki, Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu, ul. Wrocławska 1
czynny we wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00
– adres punktu: Bielawa, Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wolności 24, pokój 1.17 piętro I
czynny w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 12.00 do 16.00.

Koordynatorem powiatowym projektu jest Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie – 74 832 52 29 oraz mailowo – so@pow.dzierzoniow.pl.